Iain Hunter Dodds

Utdanning:

Sivilingeniør bygg, Strathclyde University

Kontaktinformasjon:

Telefon: 926 10 162
Mail: id@pecom.no