Leikanger kraftverk

Pecom er innleidd til Sognekraft AS og har ansvar for prosjektleiing, kontraktsansvar for elektromekaniske kontrakter, ansvar for kvalitetssystem, prosjektstyringsverktøy og systematisk ferdigstilling for Leikanger kraftverk frå og med hausten 2017.

Leikanger kraftverk er eit nytt kraftverk som vil ha installert effekt på 90 MVA og ein årleg produksjon på 208 GWh. Dette tilsvarar straumforbruket til ca. 10 000 husstandar. Kraftverket skal stå ferdig innan 2021 og er ein av dei største vasskraftutbyggingane som pågår i Noreg.