Prosjekt

Pecom er til ei kvar tid involvert i ei rekke prosjekt. Her presenterer vi nokre av dei, slik at du kan bli betre kjent med oss og vårt arbeid.

Lysebotn II kraftverk
Eit kraftverk med ein samla årleg produksjon på 1,5 TWh etter ferdigstilling.
Leikanger kraftverk
Eit kraftverk med ein årleg produksjon på 208 GWh etter ferdigstilling.
Jølstra kraftverk
Eit kraftverk med ein årleg produksjon på 209 GWh etter ferdigstilling.

 

Andre prosjekt

– Elektrifisering av Stavanger Havn. Pecom har gjennom Lyse prosjektleiaransvaret for prosjektet som skal installere landstraum og ladestasjonar for Stavanger hamn. Prosjektet er eit samarbeid mellom Lyse, Kolumbus og Stavanger Havn.

– Nye lokalkontrollanlegg for Tonstad kraftverk og Solhom kraftverk for Sira Kvina. Prosjektet er ferdig i 2021. Pecom er rådgivar innan kontraktstyring, HMS og systematisk ferdigstilling.

– Ombygging av Solhom kraftverk til 420 kV nettilknytning. Pecom er ansvarleg for dei elektromekaniske kontraktane.

– Funksjonkrav for lokalkontrollanlegg i vannkraftverk. Pecom har gjennom Lyse prosjektleiaransvaret for prosjektet som skal revidere felles funksjonskrav for Lyse, Statkraft, Sira Kvina og Hydro sine vannkraftanlegg.

Avslutta prosjekt

– Fjærlandsutbygginga for Sognekraft. Pecom AS har bistått Sognekraft med teknisk oppfølging og systematisk ferdigstilling av 6 småkraftverk.