Prosjekt

Pecom er til ei kvar tid involvert i ei rekke prosjekt. Her presenterer vi nokre av dei, slik at du kan bli betre kjent med oss og vårt arbeid.

Lysebotn II kraftverk
Eit kraftverk med ein samla årleg produksjon på 1,5 TWh etter ferdigstilling.
Leikanger kraftverk
Eit kraftverk med ein årleg produksjon på 208 GWh etter ferdigstilling.
Jølstra kraftverk
Eit kraftverk med ein årleg produksjon på 209 GWh etter ferdigstilling.

 

Andre prosjekt

– Nye lokalkontrollanlegg for Tonstad kraftverk og Solhom kraftverk for Sira Kvina. Prosjektet er ferdig i 2021. Pecom er rådgivar innan kontraktstyring, HMS og systematisk ferdigstilling.

– Ombygging av Solhom kraftverk til 420 kV nettilknytning. Pecom er ansvarleg for dei elektromekaniske kontraktane.

– Fjærlandsutbygginga for Sognekraft. Pecom AS skal bistå Sognekraft med teknisk oppfølging og systematisk ferdigstilling av 6 småkraftverk.

– Funksjonkrav for lokalkontrollanlegg i vannkraftverk. Pecom har gjennom Lyse prosjektleiaransvaret for prosjektet som skal revidere felles funksjonskrav for Lyse, Statkraft, Sira Kvina og Hydro sine vannkraftanlegg.