Jølstra kraftverk – Pecom AS blir med vidare

Pecom har vore innleigd til Sunnfjord Energi AS for å utarbeide dei elektromekaniske kontraktane for Jølstra Kraftverk i samarbeid med Multiconsult AS og Sunnfjord Energi AS. Kontraktane er no signert og Pecom har fått ansvaret for oppfølging av kontraktane for generatorer, transformatorar og apparat- og kontrollanlegg i gjennomføringsfasen.

I tillegg blir Pecom AS sitt prosjektstyringsverktøy, Unosys, nytta som prosjektstyringssystem for dei elektromekaniske kontraktane.

Bilete tatt av Sunnfjord Energi