Pecom arbeider med prosjekt innan fornybar energi. Pecom leiar og bidrar i alle fasar av prosjekta, frå idéstudie til ferdigstilling og prosjektavslutning

Meir om Pecom

Prosjekt

Lysebotn II kraftverk Lysebotn II kraftverk
Lysebotn II kraftverk

Eit kraftverk med ein samla årleg produksjon på 1,5 TWh etter ferdigstilling.

Leikanger kraftverk Leikanger kraftverk
Leikanger kraftverk

Eit kraftverk med ein årleg produksjon på 208 GWh etter ferdigstilling.

Jølstra kraftverk Jølstra kraftverk
Jølstra kraftverk

Eit kraftverk med ein årleg produksjon på 209 GWh etter ferdigstilling.

Våre prosjekt

Pecom er til ei kvar tid involvert i ei rekke prosjekt. Her presenterer vi nokre av dei, slik at du kan bli betre kjent med oss og vårt arbeid. Les meir om våre prosjekt her.


Aktuelt

Norconsult kjøper Pecom og styrker seg innen fornybar energi

Norconsult kjøper konsulentselskapet Pecom AS i Sunnfjord og styrker seg med dette innen prosjektgjennomføring, prosjektledelse og fornybar energi.

Leikanger kraftverk – Millimeterpresisjon frå India til Suppam.

Millimeterpresisjon frå India til Suppam…


Unosys

Unosys er prosjekt- og kontraktsstyringssystemet som effektiviserer prosjekt.

Unosys gir alle prosjektdeltakarar tilgang til naudsynt og oppdatert informasjon. Prosjektdeltakarar får oversikt over status for alle prosessar og oppgåver. Unosys gir også automatisk tilgang til oppdatert og korrekt styringsinformasjon.

Les meir

Produkt

Pecom sørger for profesjonell leiing av store og mellomstore prosjekt og tar ansvar for nøkkelroller i prosjekta. Dette omfattar prosjektleiar, prosjekteringsleiar, byggjeleiar, disiplinansvarleg, kontraktansvar, SHA/HMS og systematisk ferdigstilling.

Pecom har ei betydeleg gjennomføringskompetanse. Pecom skal sørgje for å sikre verdiskapinga i prosjektet og at prosjektet kan gjennomførast i samsvar med avtalte tidsfristar, budsjett, kvalitet og HMS-mål. Dette reduserer risikoen for prosjekteigar.

Les meir

Kontakt

post@pecom.no

|

906 54 432

|

Ysteneset, 6968 Flekke

Jonny Pedersen

Profil

Bjørn Roger Otterdal

Profil

Marcel Scheuer

Profil

Marta Laukeland Kleiven

Profil

Amalie Myklebust

Profil

Peter Joachim Gogstad

Profil

Iain Hunter Dodds

Profil

NOKRE AV VÅRE SAMARBEIDSPARTNARAR