Pecom arbeider med prosjekt innan energi, industri, offentlege bygg, samferdsel og offshore. Pecom leiar og bidrar i alle fasar av prosjekta, frå idéstudie til ferdigstilling og prosjektavslutning.

Meir om Pecom

Prosjekt

Lysebotn II kraftverk Lysebotn II kraftverk
Lysebotn II kraftverk

Eit kraftverk med ein samla årleg produksjon på 1,5 TWh etter ferdigstilling.

Leikanger kraftverk Leikanger kraftverk
Leikanger kraftverk

Eit kraftverk med ein årleg produksjon på 208 GWh etter ferdigstilling.

Jølstra kraftverk Jølstra kraftverk
Jølstra kraftverk

Eit kraftverk med ein årleg produksjon på 209 GWh etter ferdigstilling.

Våre prosjekt

Pecom er til ei kvar tid involvert i ei rekke prosjekt. Her presenterer vi nokre av dei, slik at du kan bli betre kjent med oss og vårt arbeid. Les meir om våre prosjekt her.


Aktuelt

Stilling ledig

Pecom søkjer etter nye medarbeidarar. Er du rett kandidat?

Jølstra kraftverk – Pecom AS blir med vidare

Pecom har fått ansvaret for oppfølging av kontraktane for generatorer, transformatorar og apparat- og kontrollanlegg i gjennomføringsfasen.


Unosys

Unosys er prosjekt- og kontraktsstyringssystemet som effektiviserer prosjekt.

Unosys gir alle prosjektdeltakarar tilgang til naudsynt og oppdatert informasjon. Prosjektdeltakarar får oversikt over status for alle prosessar og oppgåver. Unosys gir også automatisk tilgang til oppdatert og korrekt styringsinformasjon.

Les meir

Kontakt

post@pecom.no

|

906 54 432

|

Ysteneset, 6968 Flekke

Jonny Pedersen

Profil

Bjørn Roger Otterdal

Profil

Marcel Scheuer

Profil

Marta Laukeland Kleiven

Profil

Amalie Myklebust

Profil

Peter Joachim Gogstad

Profil

Iain Hunter Dodds

Profil

Nils Tysseland

Profil

NOKRE AV VÅRE SAMARBEIDSPARTNARAR